Beques acadèmic-esportives per a esportistes d’elit

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat les beques acadèmic-esportives per a esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2022, destinades a ajudar a sufragar en part les despeses ocasionades pels seus estudis i formació acadèmica, com a incentiu econòmic a la seua formació, en consideració als seus resultats esportius, les exigències en la seua preparació i el fet de representar un model per a la joventut.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 18 de juliol i els requisits que han de complir els candidats són:

a) Ser esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana o d’alta competició, que apareguen en les Llistes d’Esportistes d’Elit publicades des de l’1 de gener de 2021 fins al final del termini de presentació de sol·licituds de les presents beques acadèmic-esportives, i que no hagen perdut aquesta condició per alguna de les causes previstes en l’article 17 del Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d’elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d’elit de la Comunitat Valenciana.
b) Acreditar resultats, obtinguts des de l’1 de gener de 2021
fins a la data de fi del termini de presentació de sol·licituds, referits en l’article 6.2 de les bases que regulen la convocatòria, o almenys en campionats oficials d’Espanya, resultats de:
b.1) Modalitats Olímpiques o Paralímpiques: resultats entre els 6 primers classificats en categories de més de 17 anys o entre els 16 primers classificats en categoria sènior.
b.2) Altres modalitats oficialment reconegudes: resultats entre els 3 primers classificats en categories de més de 17 anys o entre els 12 primers classificats en categoria sènior.
Tots els resultats hauran de ser obtinguts en campionats oficials que complisquen la resta de requisits de nombre mínim d’esportistes i equips participants per categoria, establits igualment en l’article 6.2 de les bases que regulen la convocatòria.
c) Tindre domicili en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana en el moment de la sol·licitud, excepte aquells esportistes inclosos en Centres Estatals de Tecnificació Esportiva o situació similar que hagen desenvolupat la seua carrera esportiva en la Comunitat Valenciana fins a aqueix moment, acreditant-se aquesta situació per la seua federació esportiva.
d) Esportistes que en 2022 complisquen com a màxim 26 anys.
e) Estar en possessió de la corresponent llicència en vigor d’una federació esportiva de la Comunitat Valenciana, acreditat per la corresponent federació.
f) Tindre matrícula durant tot el curs acadèmic 2021-2022 en un centre d’ensenyament secundari o universitària oficialment reconegut per la Conselleria competent en matèria d’educació, cursant ensenyaments de règim general, ensenyaments de règim especial o ensenyament universitari.

Les persones interessades hauran de complir aquests requisits en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les beques es concediran fins a esgotar el crèdit consignat i tindran una dotació que oscil·larà entre 500 euros i 2.500 euros.

Accedeix a tota la informació.

Compartir: