Qui som

Comunitat de l’Esport és un projecte impulsat per la Generalitat Valenciana i la Fundació Trinidad Alfonso per a posicionar la Comunitat Valenciana com un referent en la pràctica esportiva.

Es tracta de treballar contínuament perquè la Comunitat de l’Esport siga una realitat palpable, donant-nos suport en tres pilars: una major pràctica esportiva als centres educatius, la tecnificació dels esportistes i la celebració d’esdeveniments esportius capaços d’atraure més turisme.

D’esta manera, la Comunitat de l’Esport naix per a aglutinar i ordenar tot l’esport que es practica i es disfruta a la Comunitat Valenciana. Per mitjà d’esta marca, també es donarà suport a les federacions i seleccions autonòmiques. Comunitat de l’Esport estarà present en les competicions celebrades a la regió i acompanyarà els esportistes en els seus equipaments.

La Fundació Trinidad Alfonso va nàixer amb l’objectiu d’impulsar accions socials que satisfacen el màxim nombre de persones. Utilitzant l’esport com a exemple i com a manera de difondre els valors de la Cultura de l’Esforç, fomentada per Juan Roig, mecenes de la fundació, en totes les seues iniciatives socials.

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, té la màxima representació oficial de l’esport de la Comunitat Valenciana i té com a funcions la promoció d’activitats esportives dirigides a tots els sectors de la societat, la coordinació amb les administracions locals en matèria esportiva i el suport a les associacions i clubs esportius. A més, la Generalitat promou una xarxa adequada d’infraestructures esportives en el territori valencià que facilita la pràctica esportiva i posa al servei del progrés humà l’esport, entés com un aspecte rellevant de l’educació, la cultura, la salut i el temps d’oci en una societat moderna.

La Comunitat

Benvinguts a un gran espai amb les millors condicions per a practicar tot tipus d’esports.

+ 320 dies de sol
a l’any

Temperatura
mitjana de 18 °C

+ 23.000 km² de
muntanya i mar

+ 8.000 recintes
esportius

Projectes

La Fundació Trinidad Alfonso i la Generalitat Valenciana es van unir perquè esta comunitat es continue superant com la Comunitat de l’Esport. Per a aconseguir-ho, les seues accions es duen a terme en tres fronts: que es practique més esport als centres educatius, la tecnificació dels esportistes i la celebració d’esdeveniments esportius capaços d’atraure més turisme.

Centres educatius i formació

El nostre objectiu és convertir la Comunitat Valenciana en la comunitat en la qual es practica més esport als centres educatius. Per a educar així en hàbits saludables i fomentar els valors de l’esport entre les noves generacions.

Esdeveniments

Esportistes

Impulsar l’esport per a crear millors esportistes, a través dels programes de tecnificació, beques a esportistes de la Comunitat Valenciana o ajudes als centres d’alt rendiment.