Esdeveniments
<< tornar

PAC_CV

Projecte que pretén promoure l’organització de competicions esportives oficials a la Comunitat Valenciana i donar-los suport.

Les ajudes estan compostes (i) d’una part fixa, que subvenciona exclusivament partides com ara els viatges, allotjaments dietes i honoraris (esta última només per a jutges i àrbitres) relacionats amb els jutges, àrbitres i personal d’organització de la federació espanyola vinculada a la competició (d’ara endavant, gastos subvencionables fixos), i (ii) d’una part variable, que es concedirà en funció del nombre d’esportistes participants que assistisquen a la competició i de la seua procedència (d’ara endavant, gastos subvencionables variables).

El Programa PAC_CV, encara que està promogut i impulsat per l’FTA, compta amb la col·laboració del COE, institució que valorarà les candidatures, acreditarà el caràcter oficial de les competicions i aportarà la seua experiència per al bon desenvolupament de les competicions.