Projectes

La Fundació Trinidad Alfonso i la Generalitat Valenciana es van unir perquè esta comunitat es continue superant com la Comunitat de l’Esport. Per a aconseguir-ho, les seues accions es duen a terme en tres fronts: que es practique més esport als centres educatius, la tecnificació dels esportistes i la celebració d’esdeveniments esportius capaços d’atraure més turisme.

Centres educatius i formació

El nostre objectiu és convertir la Comunitat Valenciana en la comunitat en la qual es practica més esport als centres educatius. Per a educar així en hàbits saludables i fomentar els valors de l’esport entre les noves generacions.

Esdeveniments

Esportistes

Impulsar l’esport per a crear millors esportistes, a través dels programes de tecnificació, beques a esportistes de la Comunitat Valenciana o ajudes als centres d’alt rendiment.