La Generalitat Valenciana i la Fundació Trinidad Alfonso impulsen diferents ajudes per a consolidar els Centres Especialitzats d’Alt Rendiment (CEAR) de ciclisme i judo, a València, i al Centre de Tecnificació Esportiva (CTD) del motor, a Cheste. Amb aquest pla d’ajudes es persegueix evitar la fugida de talents i, alhora, l’atracció dels millors esportistes.

De la mateixa forma, contribueix al posicionament de la Comunitat Valenciana com una referència d’alt nivell esportiu. 

Què és un CEAR?

L’entrenament dels esportistes que participen en les competicions d’alt nivell fa necessari la construcció de Centres que compten amb les millors instal·lacions,
serveis i mitjans tècnics.

Amb la finalitat d’atendre aquesta necessitat, i no solament per a l’alt nivell sinó també per a la preparació i detecció de futures promeses esportives, s’han anat construint els Centres d’Alt Rendiment (CAR), Centres de Tecnificació Esportiva (CTD) i, com a complement a aquests, els Centres Especialitzats (CEAR).

És competència del Consell Superior d’Esports classificar les instal·lacions esportives i els programes esportius per al desenvolupament de l’esport d’alt nivell i de competició.

Centres en la Comunitat Valenciana

CEAR DE JUDO

CEAR DE JUDO

València
Més informació

CEAR DE CICLISME

CEAR DE CICLISME

València
Més informació

CTD DEL MOTOR

CTD DEL MOTOR

Cheste
Més informació

Últimes notícies