La Fundació Trinidad Alfonso Mocholí, Fundació de la Comunitat Valenciana és titular de les següents pàgines web:

www.comunitatdelesport.com

Dades del titular

TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ, FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
C/ Poeta Quintana, 1 baix, València.
Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana núm. 558-V.
NIF G-98409386.

Dades de contacte

Carrer Poeta Quintana, 1, baix.
46003 València (Espanya)
Tel. +34 960 64 50 07

info@fundaciontrinidadalfonso.org

Condicions generals d’ús

La Fundació Trinidad Alfonso Mocholí es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en la seua web o en la configuració i presentació d’esta.

L’usuari accepta, quan accedix a esta web, que la Fundació Trinidad Alfonso Mocholí no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es deriven de l’accés a la web o de l’ús de la informació que esta conté, o per l’accés a altres matèries en Internet a través de les connexions amb esta web.

Política d’enllaços

La Fundació Trinidad Alfonso Mocholí no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les quals l’usuari puga accedir a través dels enllaços establits en el seu lloc web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a les quals es puga accedir amb els enllaços.

La Fundació Trinidad Alfonso Mocholí declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualssevol danys que, als usuaris del seu lloc web, es puguen derivar de la navegació per la seua pàgina web. En conseqüència, info@fundaciontrinidadalfonso.org no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que puga patir l’usuari per la navegació per Internet.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Fundació, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual de la seua pàgina web, així com dels elements que esta conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de la Fundació o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’esta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Trinidad Alfonso Mocholí, Fundació de la Comunitat Valenciana. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Nom de l’empresa creadora del lloc web. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI s’ha d’abstindre de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiga instal·lat en les pàgines de la Fundació.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
La Fundació no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

MODIFICACIONS

La Fundació es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, de manera que podrà canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la Fundació com la forma en la qual estos apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

DRET D’EXCLUSIÓ

La Fundación se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

GENERALITATS

La Fundació perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li corresponguen en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

La Fundació podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, que seran degudament publicades com apareixen ací.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la Fundació i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de València.